Keresés
hu-HUen-US

ELŐADÁSANYAGOK

E L Ő A D Á S A N Y A G O K

A 2011. évi jártassági vizsgálatok záróértekezlet előadásainak anyagai letölthetők az alábbi linken.

 

 

QualcoDuna Jártassági Vizsgálatok - WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Nonprofit Kft. - info@qualcoduna.hu